Nustojam žaisti ne todėl, kad pasenstam.

Mes pasenstam todėl, kad nustojam žaisti.